Homing Pigeon results

Technical stock screener for Homing Pigeon results.

Ideas for the best stocks to buy based on data for Nov 24, 2020.

Register FREE to see today's results
Symbol Price Change ⇑ High Low Volume
WIP 55.8174 +0.0074 (+0.01%) 55.99 55.69 186,605
BWZ 32.05 +0.01 (+0.03%) 32.1165 32.0001 32,269
IBMN 28.17 +0.011 (+0.04%) 28.18 28.16 5,700
IBMO 27.06 +0.015 (+0.06%) 27.07 27.059 7,200
BSMQ 25.73 +0.02 (+0.08%) 25.75 25.65 6,790
FMF 44.01 +0.04 (+0.09%) 44.24 43.75 6,500
CCIV 9.76 +0.01 (+0.10%) 9.78 9.70 51,361
AGZD 47.03 +0.05 (+0.11%) 47.25 47.00 6,711
RLMD 34.89 +0.04 (+0.11%) 35.79 34.18 73,266
DCPH 61.75 +0.08 (+0.13%) 62.76 60.89 311,250
EMB 114.19 +0.16 (+0.14%) 114.28 114.14 3,987,700
GHG 13.03 +0.02 (+0.15%) 13.30 12.85 19,533
ESTA 25.90 +0.04 (+0.15%) 27.32 25.78 80,800
TIMB 12.56 +0.02 (+0.16%) 12.67 12.42 624,667
EXEL 18.42 +0.03 (+0.16%) 18.73 18.30 1,721,617
IYH 234.65 +0.43 (+0.18%) 235.90 234.26 19,800
ATEC 10.57 +0.02 (+0.19%) 10.865 10.37 1,237,384
PJP 67.2214 +0.1314 (+0.20%) 67.65 67.1608 47,341
LH 198.76 +0.39 (+0.20%) 200.955 196.93 515,088
VBF 20.55 +0.05 (+0.24%) 20.63 20.44 26,388
AMRX 4.10 +0.01 (+0.24%) 4.169 4.02 1,706,391
HEC 9.795 +0.025 (+0.26%) 9.80 9.7695 27,681
FAAR 27.0446 +0.0776 (+0.29%) 27.28 26.656 17,000
IXJ 73.73 +0.23 (+0.31%) 74.05 73.53 118,939
ZIG 22.5975 +0.0725 (+0.32%) 22.62 22.42 50,369
AXGN 14.42 +0.05 (+0.35%) 14.605 14.29 147,534
SOHU 18.95 +0.07 (+0.37%) 19.19 18.57 464,600
BRBR 21.19 +0.08 (+0.38%) 21.39 21.0539 285,544
MDIA 2.52 +0.01 (+0.40%) 2.60 2.48 24,300
BAF 14.9399 +0.0599 (+0.40%) 14.94 14.8054 14,571
LTRX 4.36 +0.02 (+0.46%) 4.42 4.21 151,327
KPTI 15.22 +0.07 (+0.46%) 15.425 14.76 1,061,000
SY 15.20 +0.07 (+0.46%) 15.68 14.61 2,113,941
FANH 14.37 +0.07 (+0.49%) 15.01 14.35 146,000
NOVS 11.98 +0.065 (+0.55%) 12.065 11.865 410,066
NEE 74.98 +0.41 (+0.55%) 75.66 74.51 6,446,950
BCD 24.27 +0.134 (+0.56%) 24.72 24.27 71,798
CDMO 9.00 +0.05 (+0.56%) 9.28 8.75 284,690
PCRX 64.28 +0.36 (+0.56%) 64.75 63.57 296,917
NBO 12.11 +0.07 (+0.58%) 12.17 12.07 8,785
THQ 19.18 +0.12 (+0.63%) 19.34 19.12 92,639
AXR 6.05 +0.04 (+0.67%) 6.17 5.8129 18,846
GOSS 8.86 +0.06 (+0.68%) 8.98 8.7338 342,198
BB 5.70 +0.04 (+0.71%) 5.77 5.635 5,016,297
FLXN 11.07 +0.08 (+0.73%) 11.44 10.85 542,044
OKTA 229.52 +1.69 (+0.74%) 231.79 226.39 962,999
ISRG 724.84 +5.79 (+0.81%) 728.65 721.02 587,200
BFT 10.45 +0.09 (+0.87%) 10.65 10.42 126,556
USAK 9.20 +0.08 (+0.88%) 9.65 9.08 65,422
FAF 50.42 +0.47 (+0.94%) 50.95 50.10 1,004,600
JJC 50.18 +0.468 (+0.94%) 50.34 49.99 4,779
FRG 27.05 +0.26 (+0.97%) 27.25 26.48 98,664
VHC 5.16 +0.05 (+0.98%) 5.27 4.97 635,017
CURE 67.64 +0.66 (+0.99%) 68.87 67.14 68,300
BIDU 134.36 +1.32 (+0.99%) 135.38 132.44 4,693,700
CQQQ 78.25 +0.78 (+1.01%) 78.57 77.725 313,800
CTAS 361.96 +3.69 (+1.03%) 364.69 358.49 379,068
OBSV 1.93 +0.02 (+1.05%) 2.01 1.90 1,204,221
OFLX 147.96 +1.58 (+1.08%) 149.97 146.96 7,220
BIP 52.10 +0.56 (+1.09%) 52.71 51.76 485,924
CANF 1.82 +0.02 (+1.11%) 1.90 1.80 549,800
LND 4.89 +0.06 (+1.24%) 4.94 4.8406 3,961
RAND 12.5738 +0.1638 (+1.32%) 12.6147 12.5738 963
DJCO 268.35 +3.55 (+1.34%) 274.00 265.00 6,400
CIZN 20.43 +0.29 (+1.44%) 20.50 20.22 7,622
SLCT 9.45 +0.15 (+1.61%) 9.565 9.35 41,034
ALLO 31.11 +0.51 (+1.67%) 31.68 30.42 599,547
HIHO 3.87 +0.07 (+1.84%) 3.94 3.59 47,200
BHVN 90.14 +1.66 (+1.88%) 91.67 88.17 565,967
TBPH 16.57 +0.34 (+2.09%) 16.80 16.15 622,808
AKO.A 11.0999 +0.2399 (+2.21%) 11.11 11.0999 349
GWGH 8.05 +0.18 (+2.29%) 8.34 7.90 5,964
VJET 11.93 +0.33 (+2.84%) 12.0962 11.8111 19,789
HGSH 1.44 +0.05 (+3.60%) 1.49 1.40 105,243
EMKR 4.18 +0.20 (+5.03%) 4.2922 4.01 166,346
TPHS 1.38 +0.08 (+6.15%) 1.39 1.3601 17,300
KGJI 0.1301 +0.0081 (+6.64%) 0.1324 0.13 23,952
NAKD 0.198 +0.0141 (+7.67%) 0.2083 0.1801 121,010,958